ยินดีต้อนรับนักธุรกิจออนไลน์ทุกท่าน

SALES CONTEST 2010

ระยะเวลาการรับสมัคร
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2553 และปิดรับสมัครในวันที่ 15 มิถุนายน 2553

กติกาการแข่งขัน
1. ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน จะต้องเป็นผู้บริหารระดับโกลด์สตาร์ขึ้นไป
2. ค่าสมัคร 250 บาท
3. ผู้สมัครต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนแนบมาพร้อมกับใบสมัครในวันสมัคร โดยสามารถสมัครได้ที่ศูนย์ธุรกิจกิฟฟารีนทุกสาขาทั่วประเทศ

ติวข้อสอบผ่านดาวเทียมพร้อมกันทั่วประเทศ วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2553
กรุงเทพ และปริมณฑล ณ ศูนย์ธุรกิจกิฟฟารีนพระประแดง และบางแค
ต่างจังหวัด ณ ศูนย์ธุรกิจกิฟฟารีนที่มีสัญญาณดาวเทียมที่ท่านสะดวกใช้บริการ

การแข่งขัน จะแบ่งเป็น 3 รอบ ดังนี้
รอบที่ 1 สอบข้อเขียนพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2553
ภาคเหนือตอนบน  แข่งขัน ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จ.เชียงใหม่
ภาคเหนือตอนล่าง  แข่งขัน ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  แข่งขัน ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น
ภาคตะวันออก  แข่งขัน ณ อาคารศูนย์เรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ภาคตะวันออก วิทยาเขตบางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
ภาคใต้ตอนบน  แข่งขัน ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
ภาคใต้ตอนล่าง  แข่งขัน ณ อาคารภูเก็ต มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จ.สงขลา
กรุงเทพ ปริมณฑล และภาคกลาง  แข่งขัน ณ ศูนย์การสอบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี

เวลาสอบ 13.00 - 16.00 น.
รางวัลประกอบด้วย ผู้ที่สอบข้อเขียนได้เกิน 50% จะได้รับเข็มเกียรติยศ และประกาศนียบัตรรับรองความสามารถ และนำทุกรายชื่อที่ผ่านเกณฑ์ 50% ร่วมจับฉลากชิงรางวัล(ของที่ระลึก) การจับฉลากจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2553 (รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ)

GIFFARINE SALES CONTEST CAMP
วันที่ 3- 4 กรกฎาคม 2553 (2 วัน 1 คืน) ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จ.ชลบุรี โดยจะคิดคะแนนสูงสุดจากการสอบข้อเขียนแต่ละภูมิภาค ภูมิภาคละ 10 ท่าน / กรุงเทพ และปริมณฑล 20 ท่าน รวม 60 ท่าน จะได้รับการเข้าอบรมสัมนาพิเศษ ในโครงการ Giffarine Sales Contest Camp

รอบที่ 2 (ชิงชนะเลิศระดับภูมิภาค)
บัตรเข้างานจำหน่ายในราคา 300 บาท ยกเว้น ผู้สมัครสอบข้อเขียน และนักธุรกิจที่มีบัตรทอง สามารถใช้สิทธิ์เข้าชมได้ฟรี (เฉพาะในโซนภาคที่สมัครสอบข้อเขียนเท่านั้น)
ภาคใต้  วันอาทิตย์ ที่ 11 กรกฎาคม 2553  ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี
กรุงเทพ ปริมณฑล และภาคกลาง  วันอาทิตย์ ที่ 18 กรกฎาคม 2553  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
ภาคเหนือ   วันอาทิตย์ ที่ 25 กรกฎาคม 2553  ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง จ.เชียงใหม่
ภาคตะวันออก  วันอาทิตย์ ที่ 1 สิงหาคม 2553  ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ พัทยา จ.ชลบุรี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  วันอาทิตย์ ที่ 15 สิงหาคม 2553  ณ โรงแรมเจริญธานีปริ๊นเซส จ.ขอนแก่น

เวลาการแข่งขัน 09.00 - 17.00 น.

รางวัลประกอบด้วย
รางวัลที่ 1 เงินสด 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ (ภูมิภาค 1 รางวัล / กรุงเทพ-ปริมณฑล 2 รางวัล)
รางวัลที่ 2 เงินสด 15,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ (ภูมิภาค 1 รางวัล / กรุงเทพ-ปริมณฑล 2 รางวัลรางวัลที่ 3 เงินสด 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ (ภูมิภาค 1 รางวัล / กรุงเทพ-ปริมณฑล 2 รางวัล)

รางวัลที่ 4 เครื่องกรองน้ำ เชพ มิเนอรัล พ็อท และประกาศนียบัตรแสดงความสามารถ (ภูมิภาค 7 รางวัล / กรุงเทพ-ปริมณฑล 14 รางวัล)

รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ
1. แข่งขันในวันอาทิตย์ ที่ 22 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพ
2. บัตรจำหน่ายในราคา 250 บาท

รางวัลประกอบด้วย
รางวัลที่ 1 เงินสด 120,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และท่องเที่ยวยุโรปตะวันตก 3 ประเทศ (1 รางวัล)
รางวัลที่ 2 เงินสด 60,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และท่องเที่ยวยุโรปตะวันตก 3 ประเทศ (1 รางวัล)
รางวัลที่ 3 เงินสด 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และท่องเที่ยวยุโรปตะวันตก 3 ประเทศ (1 รางวัล)
รางวัลชมเชย เงินสด 5,000 บาท พร้อมเครื่องกรองน้ำ 1 เครื่อง (15 รางวัล)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Google Groups
สมัครสมาชิก giffariner
อีเมล:
เยี่ยมชมกลุ่มนี้

I CAN DO YOU CAN DO

กิฟฟารีนออนไลน์ ทำง่าย รายได้ดี